#2 Pojedynek na słowa

Jako młody człowiek, Marcin Luter uczęszcza na Uniwersytet w Erfurcie. Na studiach kształci się na magistra filozofii. Pomimo tego, że jego ojciec chce, by został prawnikiem, Luter postanawia wstąpić do klasztoru. 

Materiały dydaktyczne: