ARKUSZ 6: ŻYCIE KLASZTORNE

Luter zdecydował się na życie zakonne i wstąpił do klasztoru Augustianów. Zakonnicy i zakonnice żyją w miejscach oddzielonych od świata zewnętrznego – najczęściej w klasztorach – i praktykują formy życia nacechowane duchowością. Ich życie charakteryzuje asceza, czyli odwrócenie się od świeckich dążeń i bezwarunkowe poświęcenie się Bogu.

Załącznik: ARKUSZ 6: ŻYCIE KLASZTORNE