ARKUSZ 2: LATA SZKOLNE LUTRA

Od siódmego roku życia Marcin Luter uczęszczał do szkół w różnych miejscowościach (Mansfeld, Magdeburg i Eisenach). Szkoły te były prowadzone przez miasto lub Kościół i pobierały czesne. Ich celem było wychowywanie chłopców na dobrych i posłusznych chrześcijan, panowała w nich surowa dyscyplina, wymierzano kary (np. rózgą). Młodszych uczniów nadzorował jeden ze starszych uczniów, tzw. lupus (wilk). Na wilczym bilecie odnotowywał każde naruszenie zasad, np. kiedy ktoś odezwał się po niemiecku. Na koniec tygodnia zapisani uczniowie otrzymywali surowe kary, a najgorszemu na znak hańby nakładano tzw. asinus (maskę osła).

Załącznik: ARKUSZ 2: LATA SZKOLNE LUTRA