#9 Krew, krew, krew

Po pobycie w Wartburgu Luter wraca do Wittenbergi. W międzyczasie w społeczeństwie rośnie opór, chłopi buntują się przeciwko uciskowi szlachty i domagają się większych praw. Dochodzi do gwałtownych powstań. Różne grupy próbują wykorzystać reformatora dla własnych celów. Luter jest wewnętrznie rozdarty, ale też przekonany, że należy być posłusznym władzy. W drastycznych słowach wypowiada się przeciwko buntowniczym chłopom, których powstanie ostatecznie zostaje brutalnie stłumione.

Materiały dydaktyczne: