ARKUSZ 18: LUTER I POLITYKA

Czy chrześcijanie powinni angażować się w politykę? Czy powinni bezwarunkowo służyć państwu, czy ra-
czej stawiać opór złej władzy zwierzchniej – w ostateczności również siłą? A czy państwo może mieszać
się w sprawy kościelne? Marcin Luter musiał zmierzyć się z tymi pytaniami. Szczególnie palące stały
się one w związku z wojną chłopską. Różne grupy domagały się od Lutra, by zajął stanowisko w ich
sprawie i stanął po ich stronie (por. arkusz 17). Konfrontacja Lutra z tą tematyką doprowadziła do tzw.
nauki o dwóch władzach (dwóch regimentach).

Załącznik: ARKUSZ 18: LUTER I POLITYKA