ARKUSZ 20: PÓŹNE LATA LUTRA

W ciągu ostatnich lat swojego życia Luter występuje przede wszystkim jako kaznodzieja i publicysta. Swoich przeciwników atakuje z rosnącą gwałtownością. Przy tej okazji wypowiada stwierdzenia, które z dzisiejszej perspektywy należy uznać za wyjątkowo problematyczne, np. dotyczące Żydów i Turków. Luter cierpi na liczne
choroby i zmaga się z silnym bólem. Również śmierć jego córki Magdaleny w 1542 roku jest dla niego silnym ciosem. W 1546 roku umiera w Eisleben. Jego ostatnie słowa brzmią: „Jesteśmy żebrakami, taka jest prawda…”.

Załącznik: ARKUSZ 20: PÓŹNE LATA LUTRA