ARKUSZ 12: ROLA MEDIÓW

Około 70 lat po wynalezieniu ruchomej czcionki przez Jana Gutenberga (1400––1468), w toku wydarzeń związanych z Marcinem Lutrem, doszło do fali publikacji na bezprecedensową skalę. Pisma reformacyjne Lutra dosłownie wyrywano sobie z rąk i tak dotarły do najbardziej odległych zakątków kraju. Coraz więcej osób konfrontowało się z poglądami Lutra, który w ten sposób stał się „gwiazdą” swoich czasów. Zgodnie z wyliczeniami w samym tylko 1524 roku opublikowano 2400 pism ulotnych (ulotek) o szacunkowej liczbie 2,4 mln egzemplarzy. Bez wynalazku Gu-
tenberga Reformacja nigdy nie zyskałaby tak szerokiego zasięgu, jak to się zdarzyło w XVI wieku.

Załącznik: ARKUSZ 12: ROLA MEDIÓW