ARKUSZ 4: DROGA LUTRA DO KLASZTORU

Po ukończeniu siedmiu sztuk wyzwolonych w 1505 roku Marcin Luter rozpoczyna studia prawnicze w Erfurcie. Takie było wyraźne życzenie jego ojca, który zaoszczędził na ten cel sporo pieniędzy. Jednak niedługo później Marcin przerywa je. Jest zdecydowany, by zostać zakonnikiem i wstąpić do zakonu augustianów w Erfurcie. Kieruje nim przede wszystkim strach przed Bogiem jako surowym sędzią, który karze ludzi. Chce poświęcić
swoje życie wyłącznie Bogu. Do tej zmiany w znacznym stopniu przyczyniły się trzy wydarzenia z życia Lutra.

Załącznik: ARKUSZ 4: DROGA LUTRA DO KLASZTORU