ARKUSZ 14: SUMIENIE

Niektórzy wybrażają sobie sumienie jak na powyższej ilustracji – we wnętrzu człowieka tak długo ścierają się
ze sobą dwa głosy, aż jeden zwycięży. Przedyskutujcie, czy takie wyobrażenie pasuje do Waszych doświadczeń.
Następnie swoje refleksje na temat sumienia przedstawcie na mapie myśli.

Załącznik: ARKUSZ 14: SUMIENIE