#7 Głos sumienia

W 1521 roku Luter zostaje wezwany do sejmu w Wormacji, aby bronić swoich racji przed cesarzem Karolem V. W odpowiedzi na żądanie odwołania swoich pism, Luter prosi o 24 godziny czasu na refleksję. Po niespokojnej nocy, pełnej wewnętrznych walk, ostatecznie odmawia odwoływania swoich wypowiedzi, powołując się na swoje sumienie. Zostaje przewieziony do Wartburga.

Materiały dydaktyczne: