ARKUSZ 3: STUDIA

Siedem sztuk wyzwolonych (łac. septem artes liberales) istniało już w starożytności. Było to gruntowne wykształcenie w siedmiu dziedzinach wiedzy. Któregoś wieczoru młody student Marcin Luter siedzi w karczmie, ciekawski karczmarz chce się dowiedzieć, o co chodzi z tymi sztukami. Wypełnijcie luki w rozmowie, aby wyjaśnić to gospodarzowi. Możecie korzystać z Internetu lub innych źródeł…

Załącznik: ARKUSZ 3: STUDIA