ARKUSZ 17: WOJNA CHŁOPSKA

Po pobycie na zamku Wartburg Marcin Luter wrócił do Wittenbergi. Przed nim były trudne dni. Na przełomie
1522 i 1523 roku część południowoniemieckiej szlachty rycerskiej w tzw. powstaniu Sickingena zbuntowała się prze-
ciwko możnowładcom, którzy ich zdaniem ucieleśniali niesprawiedliwą władzę zwierzchnią. Rycerze między in-
nymi z nauki Lutra czerpali inspirację do buntu przeciwko książętom.

Po krwawym stłumieniu tego powstania od 1524 roku dochodziło do kolejnych, gdzie tym razem zbuntował się lud.
Początkowo lokalne powstania chłopskie rozprzestrzeniały się i rozwinęły w „niemiecką wojnę chłopską”. Również
chłopi powoływali się na naukę Lutra, sprzeciwiali się uciskowi szlachty i żądali dla siebie większych praw. Luter był
rozdarty, ale również głęboko przekonany, że zwierzchniej władzy należy się bezwarunkowe posłuszeństwo.

Załącznik: ARKUSZ 17: WOJNA CHŁOPSKA