ARKUSZ 19: KATARZYNA VON BORA

Katarzyna von Bora urodziła się w 1499 roku niedaleko Lipska jako córka zubożałego szlachcica ziemiańskiego. W wieku pięciu lat trafiła do klasztoru kanoniczek regularnych św. Augustyna, a w wieku dziesięciu lat do klasztoru cysterek. W 1515 roku, w wieku 16 lat, złożyła śluby zakonne. W ten sposób droga do edukacji stanęła dla niej otworem: nauczyła się czytać, pisać, liczyć oraz poznała trochę łacinę. Kiedy zetknęła się z reformacyjnymi pismami Marcina Lutra (w tym krytyczną rozprawą o życiu klasztornym), razem z innymi zakonnicami z klasztoru zdecy-
dowała się na ucieczkę. W nocy przed Wielkanocą 1523 roku kobiety przekuły swój zamiar w czyn i ukryte w beczkach na śledzie zbiegły do Wittenbergi. Tam Katarzyna osobiście poznała Lutra. W 1525 roku wyszła za mąż za piętnaście lat starszego od siebie Marcina.

Załącznik: ARKUSZ 19: KATARZYNA VON BORA