Film fabularny „Luter”

„Luter” to film zrealizowany (2003 r.) z rozmachem i w doskonałej obsadzie aktorskiej w reżyserii Erica Tilla. Nie idealizuje on postaci niemieckiego reformatora, ale pozwala skupić się na jego dylematach i prześledzić długotrwałe zmagania ze skostniałą instytucją Kościoła. Umożliwia sięgnięcie do korzeni luteranizmu jako wyznania i pomaga zrozumieć jego znaczenie dzisiaj.

Do nabycia: Wydawnictwo Warto

Kościół Ewangelicki

Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański), będący częścią Kościoła Powszechnego, opiera swoją wiarę na czterech zasadach: tylko Chrystus (solus Christus), tylko łaska (sola gratia), tylko wiara (sola fide) i tylko Pismo (sola Scriptura). Zobacz 

Istota Reformacji

Co oznacza pojęcie Reformacja? Łacińskie reformatio oznacza ‘przekształcenie’, ‘przemienienie’, ‘odnowienie’. Zobacz 

Życiorys Marcina Lutra

Ojciec Reformacji urodził się 10 listopada 1483 r. w mieście Eisleben, w hrabstwie Mansfeld. W latach 1498–1501 uczęszczał do szkoły katedralnej w Eisenach, a w roku 1501 rozpoczął studnia na uniwersytecie w Erfurcie. Zobacz 

Recenzja metodyczna

Marcin Luter i jego reformacyjne dzieło przedstawione jest w dziesięciu odcinkach animowanego filmu, który został przygotowany z okazji 500 lat Reformacji przez Kościół luterański na Węgrzech.  Zobacz