Recenzja metodyczna

Marcin Luter i jego reformacyjne dzieło przedstawione jest w dziesięciu odcinkach animowanego filmu, który został przygotowany z okazji 500 lat Reformacji przez Kościół luterański na Węgrzech. 

Reformacja jest odnową Kościoła na całym świecie, a symboliczny dzień 31 października 1517 r. rozpoczął pozytywne zmiany w Kościele. Tego dnia, zakonnik Marcin Luter, profesor teologii na Uniwersytecie w Wittenberdze, ogłosił 95 tez (zdań, twierdzeń) nawołując do dyskusji o sytuacji w Kościele. Jego życie było pełne niesamowitych przeżyć, które doprowadziły go na sejm w Wormacji
i do wyznania: Jeśli mnie świadectwami Pisma świętego nie przekonacie niczego odwołać nie mogę i nie chcę. Oto stoję, inaczej nie mogę, niech mi Bóg dopomoże.

Marcin Luter i jego reformacyjne dzieło przedstawione jest w dziesięciu odcinkach animowanego filmu, który został przygotowany z okazji 500 lat Reformacji przez Kościół luterański na Węgrzech.

Krótkie, 13 minutowe filmy, przedstawiają życie Marcina Lutra rozpoczynając od przeżyć małego chłopca wychowywanego na przełomie XV i XVI wieku. Następnie ukazują rozterki i poszukiwania łaskawego Boga podczas studiów i pracy w Wittenberdze. Sprzedaż odpustów w Niemczech i nadużycia w Kościele doprowadziły do podjęcia działań reformatorskich, które dla Lutra, z jednej strony były latami ciężkiej pracy i trudnych decyzji, ale też wielkiego szczęścia, które dawała mu rodzina.

Film skierowany jest do starszych dzieci i młodzieży ze względu na formę animacji i treść dialogów. Krótka forma pozwala jednak wykorzystać go na zajęciach dydaktycznych poświęconych tematyce Reformacji. Niezbędne jednak jest przedstawienie przez nauczyciela kontekstu historycznego tej epoki oraz dokładne omówienie sytuacji Kościoła w XVI wieku.

diakon Ewa Below, doradca metodyczny religii ewangelickiej