Wprowadzenie

Dwadzieścia arkuszy dydaktycznych zostało przygotowanych z myślą o różnych grupach odbiorców: uczniach, członkach grup młodzieżowych i studenckich, konfirmantach, uczestnikach godzin biblijnych itd.

Arkusze nie są powiązane z żadnym podręcznikiem. Ich celem jest wsparcie pracy parafialnej duchownych, katechetów, liderów młodzieżowych, prowadzących spotkania, zjazdy itp.

Z pomocą arkuszy można realizować treści reformacyjne zawarte w programach szkolnych, konfirmacyjnych i innych. Mają one zarówno charakter edukacyjny, jak i utrwalający oraz poszerzający wiedzę, ponadto ich wybrane części mogą stanowić ciekawe zadania do pracy własnej.

Wszystkie arkusze zostały przygotowane podobnie pod względem wizualnym i strukturalnym. Mogą stanowić materiał dla osoby prowadzącej, jak również mogą być powielane i rozdawane uczestnikom zajęć czy spotkania. Na każdym arkuszu jest podany tytuł i numer odcinka oraz temat.

Do każdego arkusza została także przygotowana bibliografia, która pomoże osobie prowadzącej przygotować się do danego spotkania.

Zachęcamy do dowolności w korzystaniu z tych materiałów dydaktycznych, a przede wszystkim mamy nadzieję, że będą inspiracją w przygotowaniu ciekawych spotkań z uczniami, rówieśnikami, parafianami, podopiecznymi. Warto.

Animowany serial „Życie Marcina Lutra” językiem filmowej animacji stara się nie tylko oddać to, co zapowiada jego tytuł. Twórcy serialu zadali sobie wielu trudu, by środkami filmowymi wyrazić wiele wątków myśli teologicznej Reformatora, czy też konteksty poszczególnych wydarzeń w jego biografii. Arkusze dydaktyczne powiązane z poszczególnymi odcinkami serialu są przewodnikami pozwalającymi odszukać w poszczególnych odcinkach te zaszyfrowane wątki. Oglądanie serialu przez pryzmat sformułowanych w nich zadań pozwoli spojrzeć na kreowany w serialu świat i postacie z innej, być może nowej, perspektywy. Zachęcam, by za ich pomocą odkrywać bogactwo okołoreformacyjnych znaczeń ukrytych w języku filmu. dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT

Współpraca międzynarodowa: Anna Wrzesińska
Tłumaczenie z języka niemieckiego: Marta Brudny
Konsultacja teologiczna i bibliografia: dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT
Konsultacja dydaktyczna: dk. Ewa Below, generalny wizytator lekcji religii
Korekta: Joanna Rączkowiak
Redakcja i skład: Bożena Giemza

Wydano na zlecenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce na podstawie:
schulprojekte-reformation.de | Wydawnictwo Warto warto.cme.org.pl

Załącznik: Bibliografia do arkuszy