ARKUSZ 11: KONFRONTACJE

W 1519 roku w „Dyspucie lipskiej” Luter prowadził spór z wiernym papieżowi teologiem Janem Eckiem. Ich spotkanie poprzedziła wymiana korespondencji. Punkty sporne stanowiły m.in.: pozycja papieża oraz magisterium Kościoła (urząd nauczycielski Kościoła), wolna wola człowieka oraz odpusty. Właściwie dysputa ta miała służyć wyjaśnieniu powstałych kontrowersji. Do porozumienia nie doszło, ale na jaw wyszły istotne różnice pomiędzy nauką papieską a reformacyjną. Ostatecznie nastąpił rozłam pomiędzy Rzymem i zwolennikami Lutra. Na koniec obie strony ogłosiły się zwycięzcami, a Eck doprowadził do wydania bulli wykluczającej Lutra z Kościoła (ekskomunika).

Załącznik: ARKUSZ 11: KONFRONTACJE